عسل رُس اورازان

رس بستن عسل یک فرایند طبیعی است که در عسل حرارت ندیده رخ می دهد. کریستال نشدن عسل دلیلی بر نامرغوب بودن عسل نیست و برعکس آن صادق است.
رس از پایین ظرف شروع کرده و تدریجا به سمت بالا حرکت می کند که در اکثر مناقع به صورت یکدست مانند کره بسته می شود .

سوال متداول: آیا عسل های معمول در بازار که به صورت مایع هستند دلیل بر بی کیفیتی آنها می باشد؟
خیر، عسل طبیعی که در ابتدا از شان ها استخراج میشوند، به صورت مایع هستند و به مرور زمان بسته به نوع عسل اگر در محیط بیرون نگهداری شوند در طی مدت شش ماه الی یکسال رس میبندند.
بنابراین اگر دوست دارید عسل را به صورت مایع مصرف کنید برای کسب اطمینان میتوانید بروسه رس بستن را در آن تحت بررسی قرار دهید. البته لازم به تذکر است که برخی از عسلها مانند کنار طبیعتا بسیار دیر رس میبندند. اما عسل هایی مانند گون، مرکبات، آویشن، چهل گیاه به نسبت سرعت بیشتری در رس بستن دارند.

عسل

دیدگاهتان را بنویسید